Podsumowanie projektu „Skarby Wyprawy” w Indrze

Podsumowanie projektu „Skarby Wyprawy” w Indrze

16 listopada grupa dyneburskich Polaków udała się do Indry, żeby opowiedzieć o tradycjach związanych ręcznikami w kulturze polskiej oraz poznać tradycje innych narodów w ramach projektu „Skarby Wyprawy”, który napisali członkowie Stowarzyszenia dla wsparcia Szkoły Średniej w Indrze „SKOLA AR NĀKOTNI”. Jako partnerzy zaangażowani zostali członkowie Dyneburskiego Oddziału „Promień” ZPŁ, Krasławskiego Oddziału „Strumień” ZPŁ, ryskiego Stowarzyszenia Burjatów „Badarhāns”, rezeknieńskiego Stowarzyszenia Ukraińskiego „Vodograj” oraz Stowarzyszenia „Sadarbības platforma” z Rygi.

Na imprezie informacyjno-rozrywkowej zostały przedstawione tradycje wszystkich czterech narodów objętych projektem: Polaków, Ukraińców, Burjatów i Łatgalczyków. Opowiadania były przeplatane pieśniami i tańcami, które prezentowały zespoły zaangażowanych organizacji. Opowiadanie o ręcznikach w tradycjach i obrzędach polskich liczne zebranym gościom zaprezentowała Krystyna Kunicka, a chór „Promień” rozweselił widzów kilkoma pięknymi i wzruszającymi utworami w języku polskim.

Przed koncertem zorganizowano również warsztaty plastyczne dla dzieci, które miały możliwość poznać tajemnicze symbole wyszywane niegdyś na ręcznikach. Na wystawie można było obejrzeć oryginalne polskie, ukraińskie, łatgalskie i buriackie ręczniki.

W ramach projektu „Skarby wyprawy” zostały zorganizowane cztery imprezy rozrywkowo- informacyjne oraz konkurs prac badawczych dla dzieci, natomiast zgromadzone informacje o ręcznikach w różnych kulturach zostały wydane w niewielkim folderze informacyjnym