Pomnik Icie Kozakiewicz w Jekabpils

Pomnik Icie Kozakiewicz w Jekabpils

Upłynęło ponad trzydzieści lata odkąd zmarła Ita Maria Kozakiewicz – najbardziej znana Polka na Łotwie. W dniu 5 grudnia w Jēkabpils odsłonięto pomnik upamiętniający „Kobietę Łotwę”.

Pomnik stanął na skwerze naprzeciw ul. Rīgas 114, a w jego odsłonięciu udział wzięli:  wicemarszałek Saeimy RŁ Jānis Grasbergs, wicemarszałek Sejmu RP, Poseł na Sejm RP Małgorzata Gosiewska, sekretarz parlamentarny MSZ Łotwy Gunda Reire,  władze miasta Jēkabpils oraz przedstawiciele Związku Polaków na Łotwie i działacze społeczni. Autorem pomnika jest Romuald Gibovski. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 poprzez Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Ita Kozakiewicz była prezesem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Polaków na Łotwie . Działała w Łotewskim Froncie Ludowym. W wyborach 18 marca 1990 r. wybrano ją w skład Rady Najwyższej Republiki Łotewskiej jako reprezentantkę okręgu wyborczego nr 129 w Jēkabpils. Ita prowadziła bardzo aktywną działalność w Związku Polaków na Łotwie. W 1990 r. w głosowaniu RN Ita Kozakiewicz opowiedziała się za niepodległością kraju od ZSRR. Przyznano jej nagrodę „Kobieta Łotwa” jako pierwszej i jedynej kobiecie w dziejach niepodległego państwa łotewskiego. Ita Maria Kozakiewicz tragicznie zginęła w falach Morza Tyrreńskiego 28 października 1990 r.