Posiedzenie Rady Prezesów EUWP

Posiedzenie Rady Prezesów EUWP

12 listopada br. do Pułtuska przyjechało ponad 20. prezesów krajowych Związków Polaków z różnych państw europejskich. W posiedzeniu Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych udział wzięli również reprezentanci Rady Krajowej, Zarządu Krajowego i Oddziałów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Obrady się toczyły w zamku pułtuskim.

Tematem obrad była współpraca organizacji polskich i polonijnych z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej. Wysłuchano sprawozdania prezesa, komisji rewizyjnej, przyjęty został plan pracy na 2017 rok. Łotwę na posiedzeniu Rady reprezentował prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz.