Pożegnanie Pani Ambasador Ewy Dębskiej

Pożegnanie Pani Ambasador Ewy Dębskiej

W gmachu Łotewskiego Muzeum Narodowego 11 grudnia dobyło się uroczyste pożegnanie Ambasador RP na Łotwie Ewy Dębskiej, która 20 grudnia skończyła misję dyplomatyczną na Łotwie.

Podczas uroczystości z udziałem najważniejszych przedstawicieli życia politycznego, kulturalnego i ekonomicznego Łotwy, a także korpusu dyplomatycznego, Ambasador Ewa Dębska podziękowała za owocną współpracę i dialog w czasie pełnienia prawie trzyletniej misji dyplomatycznej na Łotwie.

Podsumowując trwającą od marca 2015 r. służbę, zaakcentowała szczególnie wzmacnianie relacji Polski i Łotwy w ramach członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz wspólne działania na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa regionu.