Pożegnanie przedszkola w Daugavpils

Pożegnanie przedszkola w Daugavpils

W tym roku Przedszkole Polskie im. Jana Platera-Gajewskiego w Daugavpils ukończyło 25 dzieci. Uroczyste pożegnanie odbyło się 31 maja.

Imprezę zaczęła Dyrektor Anżela Dubowska, która nadała pożegnaniu bardzo uroczysty i sentymentalny charakter. Na scenie pojawiły się sześciolatki, które zatańczyły Poloneza. Pani dyrektor wręczyła podziękowania pedagogom oraz pierwsze świadectwo ukończenia placówki edukacyjnej dzieciom. W dalszej części głos zabrali Dyrektor Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego Halina Smulko oraz ksiądz proboszcz kościoła pw. Serca Jezusowego Andris Szewels.

Następnie głos oddano dzieciom, które przedstawiły bogaty program artystyczny. Przedszkolaki pięknie recytowały wiersze, tańczyły i śpiewały piosenki w językach polskim, łotewskim i angielskim. Dzieci oraz wychowawczynie: Pani Małgorzata Migoń i Pani Natalia Czytałkina włożyły wiele pracy w przygotowanie uroczystości, a zaproszeni rodzice i członkowie rodzin docenili ich gromkimi brawami.

Każdy absolwent otrzymał pamiątkowy album przedszkolny, medal, książkę oraz pudełko czekoladek. Natomiast rodzice w imieniu swoim i swoich dzieci podziękowali dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom przedszkola za trud oraz cierpliwość okazaną ich pociechom.

Spotkanie zakończyło się sadzeniem drzewka w ogrodzie przedszkolnym i wykonaniem pamiątkowych zdjęć.