Prace ekshumacyjne w Katymiołce

Prace ekshumacyjne w Katymiołce

W ubiegłym roku w pobliżu Dyneburga przy linii kolejowej na odcinku Dyneburg-Turmantas odnaleziono miejsce pochówku polskich legionistów z czasów kampanii łatgalskiej. Odkryto wówczas groby siedmiu żołnierzy. W kwietniu tego roku do Daugavpils przyjechali przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Jan Ambroziak oraz genetyk, kryminalistyk i antropolog Andrzej Ossowski, którzy zaplanowali prace ekshumacyjne w Katymiołce.

Nazwa tej miejscowości nie figuruje w żadnych źródłach, rosną tam tylko krzaki i drzewa, ale po zapoznaniu się z terenem dostrzec można ślady ziemianek oraz szpitali polowych. W tym miejscu zostało pochowanych dziewięciu legionistów oraz dwóch żołnierzy armii rosyjskiej. Pod koniec lipca do prac przystąpiła kilkunastoosobowa grupa badaczy: genetyków, archeologów i antropologów z Polski przy współpracy z archeologami z Łotwy pod przewodnictwem Igora Karczewskiego.

            W sierpniu Zespół Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów (PBGOT) zakończył prace badawcze w Katymiołce. Podczas badań odnaleziono szczątki pozostałych dwóch żołnierzy Wojska Polskiego. Polegli jesienią 1919 r. w walkach z bolszewikami. Żołnierze należeli do 1 Dywizji Piechoty Legionów oraz 1 Pułku Czołgów. Dzięki dokumentom pozyskanym przez MKiDN z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie udało się ustalić nazwiska poległych.

            Wszystkie odnalezione szczątki żołnierzy zostały poddane badaniom antropologicznym i medyczno-sądowym. Pobrano także materiał do przeprowadzenia badań genetycznych. Legioniści zostaną pochowani zgodnie z ceremoniałem wojskowym w Kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego w Ławkiesach.