Przedstawiciele Związku Polaków na Łotwie na VI Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy w Warszawie

Przedstawiciele Związku Polaków na Łotwie na VI Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy w Warszawie

W dniach 29 czerwca – 2 lipca w Warszawie odbył się VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Wśród 330 Polaków przybyłych z 46 krajów, byli także delegaci Związku Polaków na Łotwie – Prezes ZPŁ Pēteris Dzalbe, wiceprezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz oraz sekretarz ZPŁ Krystyna Kunicka.

Delegaci Zjazdu uczestniczyli w Mszy Św. w intencji Ojczyzny, złożyli kwiaty w wielu symbolicznych dla Polaków miejscach m.in. na Grobie Nieznanego Żołnierza, odbyli sesję inauguracyjną w Sejmie, udali się na koncert ZPiT Mazowsze w Otrębusach. Kolejny dzień zaczął się od sesji plenarnej „Kraj - Emigracja – Wspólnota Wartości i Działań” w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podczas wydarzenia prezes Związku Polaków na Łotwie Pēteris Dzalbe z rąk sekretarza Stanu, pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jana Dziedziczaka odebrał Odznakę Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Kolejne spotkanie odbył się w Pałacu Prezydenckim z Parą Prezydencką.Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauzer-Dudą oraz zaproszonymi goścćmi podkreślali wagę troski o rozsianych po świecie Polakach i dziękowali Polakom za ich chęć do pielęgnowania i rozpowszechniania kultury i języka polskiego. 

Kluczowym wydarzeniem były obrady sejmu polonijnego w czterech blokach tematycznych, gdzie dyskutowano o ważnych dla Polaków na całym świecie kwestiach, w takich dziedzinach jak edukacja, sport, turystyka, organizacje polonijne lub duszpasterstwo.