Przekazanie książek Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Łotewskiego

Przekazanie książek Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Łotewskiego

12 kwietnia Ambasada RP w Rydze przekazała Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Łotewskiego 187 pozycji książkowych, w tym wydawnictwa nt. architektury, historii, kultury, sztuki oraz encyklopedie i albumy.

Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Łotewskiego, dawna Bibliotheca Rigensis, założona w 1524 roku, przechowuje niezwykle cenne manuskrypty i książki -  zbiory przekraczają dwa miliony druków, wśród których znajduje się również bogata kolekcja poloników. Zarówno Ambasador Ewa Dębska, jak i dyrektor Biblioteki Venta Kocere podkreślały wagę długoletniej współpracy pomiędzy obiema instytucjami.

Uroczystość uświetnił wernisaż fotografii: „Wyrzykowski i inni. Wkład Polaków w rozwój fotografii na Łotwie”. Wystawa ta gościła już w tym roku w Centrum Sztuki im. Marka Rothko w Dyneburgu. Zawiera ona prace Leonarda Wyrzykowskiego, Józefa Kowalewskiego, Włodzimierza Malinowskiego, Bolesława Talat-Kiełpsza, Leona Bečalisa, Alfonsa Obolewicza i innych,  powstałe w Rydze, Lipawie (Liepaja), Windawie (Ventspils), Jakubowie (Jēkabpils), Dyneburgu (Daugavpils) oraz Jełgawie (Jelgava) w latach 1869–1940. Polscy fotograficy tego okresu pracowali nad unowocześnieniem technik, światła i kompozycji. Wystawa jest wspólnym projektem Ambasady RP na Łotwie oraz dyrektora centrum kultury ''Koka Rīga'', Vladimira Eihenbaumsa.  

Wśród zabierających głos gości znaleźli się m.in. prorektor Uniwersytetu Łotewskiego profesor Inna Druviete, współautor wystawy Vladimirs Eihenbaums, historyk fotografii, jeden z założycieli Muzeum Fotografii Pēteris Korsaks oraz Przewodniczący Ryskiego Stowarzyszenia Łotyszy Guntis Gailītis. Pēteris Korsaks podkreślił ogromne znaczenie artystów fotografików  pochodzenia polskiego, wysoko cenionych z uwagi na nowoczesną wówczas technikę. W wielu albumach fotograficznych mieszkańców Łotwy widoczny jest ich wkład w historię tutejszej fotografii.