Przygotowania do Święto Pieśni i Tańca

Przygotowania do Święto Pieśni i Tańca

W dniach od 30 czerwca–9 lipca w Rydze rozbrzmi XXVII Ogólnołotewskie Święto Pieśni i XVII Święto Tańca. Organizatorzy zaplanowali ponad sześćdziesiąt imprez i koncertów, w których weźmie udział ponad tysiąc sześćset zespołów z Łotwy oraz ponad sto z zagranicy.

W koncertach przygotowawczych i przeglądach biorą udział również zespoły i chóry polskie. ZTŁ „Kukułeczka” przygotowuje tańce łotewskie by wziąć udział w głównych koncertach, a chór „Promień” i inne chóry i zespoły wokalne wystąpią w koncercie kultury mniejszości narodowych w Parku im. Vermane.