Rocznica Kampanii Łatgalskiej

Rocznica Kampanii Łatgalskiej

W tym roku minęło dziewięćdziesiąt osiem lat od wyzwolenia Dyneburgu z rąk bolszewików. Rocznica zwycięskiej Kampanii Łatgalskiej co roku przypada na radosny okres karnawałowy i co roku 3 stycznia Polacy oraz miejscowi sympatycy spotykają się przy Krzyżu na Słobódce, by oddać hołd Polskim legionistom poległym na ziemi łatgalskiej.

W tegorocznej uroczystości wzięli udział Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rydze I Radca Małgorzata Hejduk-Gromek oraz żołnierzy 9. Brygady Kawalerii Pancernej drugiej zmiany PKW pod dowództwem majora Leszka Woźnego.

Kwiaty i wieńce w hołdzie bohaterskim wyzwolicielom złożyli również przedstawiciele Oddziału ZPŁ „Promień” na czele z prezesem Ryszardem Stankiewiczem oraz uczniowie i grono pedagogiczne Polskiego Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu.