Sekretarz Stanu w MKiDN RP na Łotwie

Sekretarz Stanu w MKiDN RP na Łotwie

20 i 21 października roboczą wizytę w Rydze oraz w regionie Łatgalii złożył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Jarosław Sellin.

W Rydze Minister J. Sellin wziął udział w dwustronnych konsultacjach resortów kultury z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury RŁ Sandisa Voldiņša. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim omówieniu współpracy w ramach przygotowań do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i uzyskania niepodległości przez Łotwę. Strony omówiły także wieloletnią udaną współpracę resortów, instytucji i konserwatorów zabytków w zachowywaniu zabytków wspólnego polsko-łotewskiego dziedzictwa kulturowego na Łotwie.

Minister J. Sellin przebywał również z wizytą w regionie Łatgalii. Była to pierwsza wizyta sekretarza stanu MKiDN w regionie od momentu odzyskania niepodległości przez Łotwę. W ramach wizyty Minister dokonał oględzin restaurowanego przy udziale środków resortu kultury RP kościoła pw. św. Ludwika w Krasławiu, a także spotkał się z przedstawicielami lokalnej społeczności polskiej. Złożył również wieniec pod pomnikami polskich legionistów, którzy polegli na Łotwie w czasie kampanii łatgalskiej 1919/1920 roku na cmentarzu w Krasławiu oraz pod krzyżem na Słobódce.

Wizyta w regionie była także okazją do udziału w uroczystym pochówku polskich legionistów w Ławkiesach pod Dyneburgiem oraz jubileuszu 20-lecia działalności Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu.