Spotkanie polskich nauczycieli

Spotkanie polskich nauczycieli

Ambasada RP na Łotwie 7 marca zorganizowała doroczne spotkanie z nauczycielami z Polski delegowanymi przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) do pracy w szkołach na Łotwie.

Spotkanie stanowiło przestrzeń do wymiany doświadczeń zawodowych oraz wypracowania propozycji działań poprawiających efektywność współpracy między nauczycielami, Ambasadą i lokalnymi środowiskami polonijnymi. Wśród omawianych zagadnień nie zabrakło dyskusji na temat aktualnych uwarunkowań i specyfiki pracy na Łotwie, a także planowanych projektów polonijnych w szczególności związanych z obchodami Stulecia Niepodległości Polski i Łotwy.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wspiera i promuje naukę języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą. W roku szkolnym 2017/2018 ORPEG skierował 15 nauczycieli do pracy w czterech polskich szkołach mniejszościowych działających w łotewskim systemie oświaty publicznej – w Daugavpils, Krasławiu, Rezekne i Rydze.