Spotkanie w sprawie szkolnictwa polskiego

Spotkanie w sprawie szkolnictwa polskiego

Polskie placówki edukacyjne są jednym z najważniejszych elementów zachowania języka polskiego na Łotwie, dlatego zrównoważony rozwój tych instytucji jest sprawą wagi najwyższej. 27 stycznia Ambasada RP w Rydze zorganizowała spotkanie dyrekcji polskich szkół na Łotwie z przedstawicielami łotewskiego Ministerstwa Oświaty i Nauki.

W spotkaniu udział wzięły dyrektorka oraz zastępczyni dyrektorki Departamentu Edukacji w Ministerstwie Oświaty i Nauki Republiki Łotewskiej, Evija Papule i Līga Buceniece, a także dyrektorzy polskich szkół na Łotwie: Halina Smulko, dyrektorka Państwowego Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu, Czesława Kozłowska, dyrektorka Podstawowej Szkoły Polskiej im. hr. Platerów w Krasławiu, Krzysztof Szyrszeń, dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Polskiej im. I. Kozakiewicz w Rydze oraz Anna Skripaczenoka, wicedyrektorka Państwowego Gimnazjum w Rezekne.

Spotkanie było poświęcone planowanym reformom w szkolnictwie łotewskim. Przedstawicielki łotewskiego resortu opowiedziały o aktualnej wizji systemu oświaty, koncentrując się na szkołach mniejszości narodowych. Natomiast dyrektorzy polskich placówek mieli doskonałą możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania i wyrażenia swojej opinii o procesach zachodzących w dziedzinie edukacji.