Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W dniach 5-9 lipca 2023 r. odbył się Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Przybyło 500 gości z 40 krajów: nauczyciele i wykładowcy, kierownicy polskich placówek oświatowych za granicą oraz propagatorzy polskiej kultury. Głównym organizatorem Kongresu był Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Kongres miał na celu wzmocnienie polonijnej współpracy w dziedzinie edukacji i nauki, a także pomóc organizatorom w określeniu konkretnych zadań, zmierzających do wsparcia Polaków mieszkających za granicą w dziedzinie nauczania języka polskiego i promocji rodzimej kultury w świecie.

Odbywały się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą i popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie.

Podczas I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą Dyrektor Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils z rąk Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka odebrała medal Komisji Edukacji Narodowej.