Święta listopadowe w Dyneburgu

Święta listopadowe w Dyneburgu

Pierwszy tydzień listopada dla dzieci z klubu "Polska Chatka" działającym przy Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils upłynął pod znakiem przygotowań do Narodowego Święta Niepodległości Polski i Dnia Niepodległości Łotwy. Dla dzieci zorganizowano różnego rodzaju działania i zajęcia edukacyjne m.in. pokaz filmu, czytanie fragmentu książki, rozmowy o niepodległości. Grupa dzieci "Polskiej Chatki" udała się do Parku Wolności, aby poznać historię miejsca i walk stoczonych podczas wojny w 1920 r., kiedy Polacy i Łotysze walczyli ramię w ramię o wyzwolenie Dyneburga.

Pracownicy Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego wraz z uczniami udali na kwaterę żołnierzy polskich w Ławkiesach, aby posprzątać groby bohaterów. Pogrzebano tu 74 żołnierzy 1 Dywizji Piechoty Legionów, w tym poległych w dniach 27 i 28 września 1919 r. w walkach o przedmoście Dyneburga. Pracownicy Centrum Kultury Polskiej zadbali o sprzątnięte Krzyża na Słobódce oraz Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu katolickim.

Uroczysty koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski oraz Święta Niepodległości Łotwy 5 listopada wypełnił Pałac Kultury w Dyneburgu brzmieniem polskich i łotewskich piosenek patriotycznych. Głos w imieniu Ambasady RP w Rydze zabrał kierownik Wydziału Konsularnego, chargé d’affaires Ambasady Mariusz Podgórski. Zaznaczył wspólne wątki w historii bratnich narodów i nawiązał do wielkiego wkładu Polaków w budowanie pozytywnych relacji oby państw. W części artystycznej koncertu wystąpiła Orkiestra dęta „Daugava” Centrum Kultury Łotewskiej i Łatgalskiej oraz Zespół Wokalny Centrum Kultury Polskiej „Barwy Daugavy”. W repertuarze artystów przewijały się dobrze znane i lubiane piosenki z okresów wojen oraz utwory współczesne. Niepowtarzalny nastrój stworzyli Stanisław Jakowenko, Angelina Malcewa i Milena Sawkina. Zorganizowanie koncertu umożliwiło wsparcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023, zawdzięczając Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

W dniu 10 listopada dyneburscy Polacy udali się na Cmentarz Katolicki oraz Kwaterę Legionistów polskich w Ławkiesach by wziąć udział w międzynarodowej akcji Światło Pamięci – wspólnie z księżmi modlili się i zapalili znicze przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na grobach Legionistów, aby uczcić pamięć żołnierzy poległych w walkach o niepodległość Polski i Łotwy.

W Dniu Odzyskania Niepodległości Polaki, 11 listopada w tradycyjnej uroczystości o godz. 11.00 pod Krzyżem na Słobódce w Parku Wolności uczestniczył Konsul RP Mariusz Podgórski, mer Miasta Daugavpils Andrejs Elksnińsz w raz z licznymi radnymi miasta, prezes Związku Polaków na Łotwie Pēteris Dzalbe, prezes Dyneburskiego Oddziału „Promień” ZPŁ Ryszard Stankiewicz, dowódca 34 batalionu Łotewskiej Gwardii Narodowej mjr Valerijs Baranovskis, przedstawiciele placówek oświatowych i lokalni Polacy.

W kościele pw. Serca Jezusowego 12 listopada ksiądz proboszcz Andris Szewels celebrował Mszę Świętą za Ojczyznę. Licznie zgromadzeni Polacy modlili się o wolność i pokój. Uczestnicy Zespołu Tańca Ludowego Kukułeczka czytali modlitwę wiernych i złożyli dary. List Ambasador RP na Łotwie Moniki Michaliszyn skierowany do Polaków odczytał Konsul RP na Łotwie Mariusz Podgórski.

W dniu 17 listopada polskie i łotewskie piosenki patriotyczne w wykonaniu zespołu Centrum kultury Polskiej "Barwy Daugawy" zabrzmiały w pobliskiej miejscowości Randene.