Święto Józefa Piłsudskiego

Święto Józefa Piłsudskiego

Tradycja i historia zobowiązuje wszystkich: starych i młodych, dorastających i dojrzałych, dlatego w dniu 11 maja br. grono Państwowego Gimnazjum Polskiego w Daugavpils, jak co roku, oddało hołd swojemu patronowi – Józefowi Piłsudskiemu. Ten dzień dla niniejszej placówki edukacyjnej jest dniem szczególnym, bo wiąże się ze Świętem Szkoły – czasem podsumowania zbliżającego się ku końcowi roku szkolnego.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły głos zabrała Pani dyrektor Halina Smulko, która podkreśliła jakim zaszczytem jest uczęszczanie do szkoły posiadającej takiego patrona oraz przytoczyła słowa Marszałka: „Z szanowania wzajemnego wypływa moc wielka w chwilach trudnych” i jak w warunkach nowoczesnych można tę przestrogę realizować. Wysoko oceniła pracę kadry pedagogicznej oraz osiągnięcia dzieci w nauce.

Kolejnym punktem uroczystości było nagrodzenie najlepszych uczniów, którzy reprezentując placówkę na olimpiadach, konkursach oraz zawodach sportowych. Oficjalną część imprezy zmieniła część artystyczna – swoje talenty i umiejętności pokazali uczniowie Gimnazjum. Dwa układy taneczne (tańce kurpiowskie i wielkopolskie) zaprezentował Zespół Tańca Ludowego „Kukułeczka”, pokaz swych umiejętności urządzili tancerze break dance z oraz zespół wokalny. Odbyła również się projekcja krótkiego filmiku dokumentalnego, nawiązującego  do walk niepodległościowych Polaków i roli, jaką w odzyskaniu wolnej ojczyzny odegrał Józef Piłsudski.

Podsumował wydarzenie ksiądz Robert z kościoła NMP, który zachęcił uczniów szkoły, żeby z postaci patrona „wyciągali jak najwięcej dobrej nauki i służyli jak najlepszą wartością w swoim życiu”.