Święto patrona Krasławia

Święto patrona Krasławia

Jednym z najwspanialszych festynów obchodzonych w Łatgalii, jest święto patrona Krasławia – świętego Donata. Przez cztery dni, od 30. czerwca do 3. lipca, w miasteczku panowała podniosła atmosfera, wabiąca również wiernych z oddalonych parafii oraz pielgrzymów.

            Uroczysta msza święta w dniu patrona kościoła, św. Ludwika, celebrowana była przez biskupa Diecezji Rezekneńsko-Aglońskiej Jānisa Bulisa, który udzielił wiernym długo oczekiwanego sakramentu bierzmowania. Święto było również okazją do wyświęcenia odrestaurowanych ze środków RP przy zaangażowaniu polskich konserwatorów zabytków ołtarza oraz obrazu ołtarzowego.

            Kościół krasławski został wzniesiony przez Konstantego Ludwika Platera, a konsekrował świątynię w 1777 r. pierwszy arcybiskup mohylewski Stanisław Siestrzeńcewicz. W roku 1784 do nowej kaplicy, wzniesionej przy kościele z funduszy Augusty z Ogińskich Platerowej, przeniesiono relikwie męczennika św. Donata, które Platerowie sprowadzili z rzymskich katakumb św. Wawrzyńca w 1778 roku (początkowo umieszczone były w kaplicy pałacowej). Kaplica św. Donata zyskała bogatą oprawę: w środku tej jedynej w swoim rodzaju kaplicy wznosił się okazały ołtarz, ukoronowany szklaną trumną z relikwiami. Latem 1941 roku, kiedy kościół św. Ludwika został podpalony podczas odwrotu Armii Czerwonej, wnętrze kaplicy św. Donata spłonęło. Zniszczeniu uległy także kościelne organy, ale udało się uratować główny ołtarz z obrazem św. Ludwika, który ucierpiał tylko w niewielkim stopniu. Ocalone relikwie św. Donata odnaleziono w szczątkach ołtarza. Ponownie znalazły się w odnowionej kaplicy, której wystrój jest teraz skromniejszy.

            W uroczystościach uczestniczyła Ambasador RP na Łotwie Ewa Dębska, ambasador RŁ przy Stolicy Apostolskiej Veronika Erte, kierownik Łotewskiej Państwowej Inspekcji Ochrony Zabytków Juris Dambis, a także Przewodniczący Rady Powiatu Krasławskiego Gunārs Upenieks. Na święto przybyła także delegacja Starostwa Powiatowego Hajnówki – jednego z miast partnerskich Krasławia.