Święto Patrona w Polskim Gimnazjum Państwowym im. Józefa Piłsudskiego

Święto Patrona w Polskim Gimnazjum Państwowym im. Józefa Piłsudskiego

Postać Marszałka Piłsudskiego jest niezwykle ważna dla dyneburskich Polaków, ponieważ dzięki  jego decyzjom Wojsko Polskie pomogło Łotyszom w stworzeniu ich niepodległego państwa, wypierając z ziem łotewskich Armię Czerwoną. Uczniowie i pracownicy gimnazjum co roku wspominają tę niezwykłą historyczną postać.

Uroczystość, która odbyła się 6 maja w auli placówki, tradycyjnie zaczęła się od wprowadzenia przy dźwiękach „Roty” sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnów Łotwy i Polski. Uczniów serdecznie powitała dyrektor gimnazjum, Halina Smulko. Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja postaci Marszałka. Podkreślono rolę polskich wojsk, które walczyły o wolność Polaków i Łotyszy, w wyzwoleniu Dyneburga podczas Kampanii Łatgalskiej. Uroczystą akademię uświetnił występ Zespołu Tańca Ludowego „Kukułeczka”

Kulminacją Dnia Patrona było nagrodzenie uczniów medalami za wkład w rozwój szkoły.  W tym roku medale wręczono 22 nominatom. Nagrody dla najlepszych nauczycielek 2016 roku w głosowaniu uczniów przyznano G. Blaževič i S. Baško.

Wręczając nagrody dyrektor gimnazjum Halina Smulko podkreśliła, że uczęszczanie do szkoły posiadającej takiego patrona jest zaszczytem i nakłada na uczniów oraz nauczycieli obowiązek kultywowania i promowania polskości.