Święto Wojska Polskiego w Ādaži

Święto Wojska Polskiego w Ādaži

Polacy na Łotwie 15 sierpnia udają się do Agłony, by czcić Matkę Bożą, ale ten dzień jest dla nas znamienny również z innego powodu. W 1992 r. na mocy uchwały Sejmu RP 15 sierpnia zostało ustawione Święto Wojska Polskiego czyli Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obchodzone jest właśnie tego dnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r., stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Uroczyste obchody na Łotwie organizowano w bazie wojskowej żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującego tu w ramach Wielonarodowego Batalionu NATO. Część oficjalną zainaugurowała 14 sierpnia uroczysta msza św., której przewodniczył kapelan mjr Grzegorz Przewrocki w asyście kompanii honorowej, pocztu sztandarowego i licznie zgromadzonych żołnierzy z Dowódcą PKW na czele. Następnie 15 sierpnia zorganizowano zawody sportowe, w tym bieg na dystansie 10 km oraz crossfit. W rywalizacji biegowej, w której uczestniczyło blisko 200 żołnierzy eFP, na drugim stopniu podium znalazł się por. Damian Krysztofiak z kompanii czołgów.

WwwwW części oficjalnej wzięli udział Ambasador RP na Łotwie Ewa Dębska, attaché obrony płk. Roman Opalach oraz konsul Wojciech Kraj.Bottom of Form Uroczysty apel w polskiej strefie bazy wojskowej w Ādaži rozpoczął hymn narodowy i wciągnięcie flagi na maszt. Ambasador Ewa Dębska podkreśliła znaczenie zaangażowania Polski we współpracę w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz obecności polskich żołnierzy na Łotwie dla bezpieczeństwa regionu.

            W obchodach udział wzięli także dowódca brygady piechoty Sił Lądowych Narodowych Sił Zbrojnych RŁ płk Ilmārs Lejiņš, dowódca Wielonarodowej Grupy Bojowej ppłk Wade Rutland, a także dowódcy pozostałych komponentów narodowych grupy.

Ostatnim etapem obchodów święta były zawody w przeciąganiu liny, które wygrała reprezentacja Kanady. Polskim żołnierzom przypadło drugie miejsce, na trzecim uplasowali się Łotysze.