Sześćdziesiąta piąta rocznica urodzin Kobiety Łotwy

Sześćdziesiąta piąta rocznica urodzin Kobiety Łotwy

Ita Maria Kozakiewicz – Polka, patriotka Łotwy, działaczka społeczna i polityczna urodziła się 3 lipca 1955 r. w Rydze W kolejną rocznicę urodzin przy jej grobie odbyła się skromna uroczystość.

W Rydze na Cmentarzu świętego Michała zebrali się przedstawiciele Ryskiego Oddziału Związku Polaków na Łotwie, przedstawiciele Ambasady RP w Rydze na czele z Konsulem Panią Małgorzatą Hejduk-Gromek oraz inne osoby, które pragnęły uczcić pamięć Ity Kozakiewicz. W uroczystości wzięli udział m.in. Ryszard Stankiewicz, prezes Związku Polaków na Łotwie oraz Rafi Haradžanjans, prezes Stowarzyszenia Łotewskich Narodowych Towarzystw Kulturalnych im. Ity Kozakiewicz.

Ita Kozakiewicz pracowała jako dziennikarka, tłumaczka, korektorka, badała folklor. Należała do Frontu Narodowego Łotwy, była deputowaną w Radzie Najwyższej Republiki Łotewskiej, przewodniczyła komisji do spraw praw człowieka, gdzie broniła istotnych spraw mniejszość narodowych, w tym także Polaków. W 1990 r. wraz z pozostałymi deputowanymi Frontu Narodowego Ita Kozakiewicz opowiedziała się za niepodległością kraju od ZSRR. W tym samym roku przyznano jej tytuł „Kobiety Łotwy”.

Od czasu odnowienia Związku Polaków na Łotwie, była prezesem organizacji. Przyczyniła się do przyjazdu pierwszych nauczycieli z Polski oraz podpisania w 1989 r. umowy o współpracy między łotewskim i polskim Ministerstwem Edukacji. Była też wiceprezesem Łotewskiej Asocjacji Towarzystw Mniejszości Narodowych, a po śmierci została patronką organizacji. Ita Maria Kozakiewicz jest również patronką Polskiej Szkoły Średniej w Rydze.

Pamięć wybitnej Polki uczczono kwiatami i przemówieniami. Jesienią będziemy obchodzić 30 rocznicę śmierci Ity Kozakiewicz, która 28 października 1990 r. tragicznie zginęła w Morzu Tyrreńskim podczas wyjazdu na konferencję polonijną „Kraj – Emigracja”.