Szkoły polskie na Łotwie w świetle reformy

Szkoły polskie na Łotwie w świetle reformy

Ministerstwo Oświaty i Nauki Republiki Łotewskiej planuje wprowadzić zmiany w systemie edukacji na Łotwie oraz optymalizować sieć łotewskich placówek oświatowych. Szczególne zmiany mają dotknąć szkół mniejszościowych, dlatego się 14 listopada w Ambasadzie RP w Rydze właściwy minister Kārlis Šadurskis spotkał z dyrektorami wszystkich polskich szkół oraz przedszkola na Łotwie.

Spotkanie poświęcone było projektowanym zmianom, a także konkretnie sytuacji polskich placówek edukacyjnych. Ambasador RP na Łotwie Ewa Dębska podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie strony łotewskiej w zapewnienie mniejszości polskiej dobrych warunków dla zachowania edukacji w języku polskim w ramach nauczania bilingwalnego oraz podkreśliła, że absolwenci polskich szkół są lojalnymi obywatelami Łotwy. Minister Kārlis Šadurskis zadeklarował pełną przychylność dla zachowania nauczania w języku polskim oraz zaprosił dyrektorów polskich szkół do aktywnego uczestnictwa w wypracowywaniu nowych modeli kształcenia na Łotwie.

Przypominamy, że 25 lat temu podpisany został Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o przyjaźni i współpracy, który obliguje obie strony do współdziałania.