Tradycyjne obchody św. Donata w Krasławiu

Tradycyjne obchody św. Donata w Krasławiu

Cztery dni od 27 do 30 czerwca w Krasławiu obchodzono święto św. Donata – patrona Krasławia, który jednoczy nie tylko mieszkańców miasteczka, ale również wiernych z oddalonych parafii oraz pielgrzymów. Święty Donat był biskupem Arezzo i żył w IV wieku n.e. Kulminacja tradycyjnych obchodów dnia patrona parafii nastąpiła w niedzielę w kościele pw. św. Ludwika.

Uroczystość rozpoczęła się od spotkania i przywitania bp Janisa Bulisa przed kościołem. Wzięli w niej udział m.in. Ambasador RP w Rydze Monika Michaliszyn, dyplomata, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łotwy Alberts Sarkanis, oraz prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz. Mszę Świętą celebrował bp Diecezji Rezekneńsko-Aglońskiej Jānis Bulis.

Nabożeństwo połączone z procesją wokół kościoła i bierzmowaniem zwieńczyło trwające prawie przez cały tydzień uroczystości. Do sakramentu bierzmowania w tym roku przystąpiło ponad 70 osób.

Zawdzięczając staraniom niestrudzonego księdza Edwarda Woronieckiego inflancka „perełka” architektury XVII wieku co roku mieni się coraz jaskrawiej, a święto św. Donata obchodzone jest coraz okazalej.