Uroczyste otwarcie odnowionej Kwatery Polskich Legionistów

Uroczyste otwarcie odnowionej Kwatery Polskich Legionistów

Jedno z najbardziej znaczących wydarzeń w życiu Polonii łotewskiej w 2018 r. odbyło się 29 października w Ławkiesach pod Dyneburgiem. W podniosłej i świątecznej atmosferze na cmentarzu odsłonięto odnowioną w 2018 r. Kwatery Polskich Legionistów.

Rano delegacja składająca się z przedstawicieli różnych polskich resortów, instytucji, Ambasady RP w Rydze oraz Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Ādaži złożyła wieńce pod Krzyżem poświęconym Polskim Legionistom na Słobódce oraz pomnikiem Stefana Batorego, który został uroczyście odsłonięty przez prezydentów Polski i Łotwy 29 czerwca 2018 r. Goście także udali się z wizytą do Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego. Delegacja spotkała się z uczniami, obejrzała występ Zespołu Tańca Ludowego „Kukułeczka” oraz wysłuchała występ szkolnego chóru. Uczniowie szkoły zaprezentowali swoje osiągnięcia w nauce oraz aktywności pozaszkolnej.

Najważniejsze wydarzenie – otwarcie nowej kwatery, zaczęło się o godzinie 11:00 od Mszy Św. w kościele św. Piotra i Pawła koncelebrowanej przez księdza biskupa Edvardsa Pavlovskisa, miejscowego ks. Rolanda Šakalsa i kapelana Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującego w Ādaži ks. Tomasza Serwina. Zebranych na uroczystości po polsku i łotewsku przywitała Ambasador RP w Rydze Monika Michaliszyn.W trakcie Mszy Św. kazanie wygłosił kapelan PKW ks. Tomasz Serwin. Po części eucharystycznej krótką historię współpracy militarnej Polski i Łotwy podczas oswobodzenia Łatgalii, a także historię kwatery przedstawili Krystyna Kunicka i Jevgienij Mihailov. Następnie głos zabrali senator Artur Warzocha, podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Republiki Łotewskiej Jānis Karlsbergs, sekretarz parlamentarna Ministerstwa Kultury Republiki Łotewskiej Marika Zeimule. Odczytano listy od Ministra Obrony Narodowej RP Mariusza Błaszczaka, Ministra Jarosława Sellina, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Józefa Kasprzyka.

Następnie uroczystym pochodem, wraz z orkiestrą, asystą honorową i pocztami sztandarowymi uczestnicy udali się na odnowioną kwaterę. W Ławkiesach jesienią 1919 r. pochowano w 65 żołnierzy Wojska Polskiego. W 1995 r. samorząd Rejonu Dyneburskiego we współpracy z polską społecznością odtworzył mogiły ziemne oraz ustawił metalowy krzyż i głaz z pamiątkową inskrypcją. Wcześniej w okresie międzywojennym rodzina kaprala Mieczysława Monsiora ufundowała dla niego osobny nagrobek. 21 października 2017 r. w kwaterze pochowano szczątki jeszcze 9 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli we wrześniu 1919 r. Ich leśne mogiły zidentyfikowano w pobliskiej Katymiółce w trakcie wykopalisk i badań archeologicznych prowadzonych w latach 2016-2017. Renowację kwatery przeprowadzono w latach 2017-2018 ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy ze Związkiem Polaków na Łotwie oraz Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Podczas uroczystości odegrano hymny, poświęcono kwaterę oraz dokonano jej symbolicznego otwarcia. Apel Pamięci odczytał major Roman Fiałkowski. Zabrzmiała salwa honorowa, sygnał Śpij Kolego oraz Hasło Wojska Polskiego. Złożono wieńce, kwiaty i znicze.

Renowacja kwatery jest ważnym wydarzeniem, ponieważ żołnierze, którzy oddali swoje życie za niepodległość Łotwy nareszcie mają godne miejsce wiecznego spoczynku i pamięć o ich poświęceniu i ofierze nigdy nie zginie.

Po uroczystym otwarciu kwatery w Ławkiesach miejscowi Polacy i goście udali się do Rejonowego Domu Kultury w Dyneburg, gdzie odbył się niesamowicie wzruszający i patriotyczny koncert Pawła Orkisza. Artysta już od 30 lat śpiewa ballady autorskie, piosenki turystyczne i polskie tłumaczenia pieśni największych bardów naszych czasów. Uznawany jest za jednego z najlepszych w Polsce wykonawców utworów Cohena, Okudżawy i Wysockiego. Najchętniej przy pomocy słów i dźwięków, w starannej oprawie muzycznej, maluje pogodne nastroje, opowiada o miłości i nadziei.

            W trakcie koncertu patriotycznego w Dyneburgu Paweł Orkisz wraz z zespołem zaśpiewał piosenki patriotyczne, żeglarskie, ballady świąteczne i wszystkim znane i lubiane evergreeny serwując zebranej publiczności ponad godzinną ucztę duchową, po której odbyło się spotkanie integracyjne.