V Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej

V Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej

Już po raz piąty z inicjatywy Związku Polaków na Łotwie, Jekabpilskiego Oddziału „Rodacy” ZPŁ oraz parafii pw. Świętej Trójcy w Krustpils zorganizowany został Festiwal Pieśni Sakralnej, który jednoczy polskie zespoły i chóry z całej Łotwy. Tegoroczna impreza poświęcona była Matce Bożej i odbyła się pod hasłem „Gwiazdo zaranna”.

Uroczystość rozpoczęła się 21 maja o godzinie 11. od mszy świętej odprawionej przez pięciu księży: Wiktora Naglisa z Krustpils, Edwarda Woronieckiego z Krasławia, Wiktora Silczonoka z Jekabpils, księdza Zbigniewa Stępniaka z Olsztyna oraz księdza Filipa Dawidowicza.

W ramach Festiwalu wystąpili uczestnicy chóru parafii kościoła Świętej Trójcy z Kruspils, zespół „Strumień” z Krasławia , zespół „Rodacy” z Jekabpils, zespół „Stokrotki” z Jełgawy, chór „Jutrzenka” z Rezekne, chór „Polonez” z Rygi oraz chór „Promień” z Dyneburga. Wszystkie śpiewane piosenki przepełniały dusze słuchaczy pokojem i nadzieją, przenosząc w piękny świat pieśni sakralnej i patriotycznej.

Gościem specjalnym Festiwalu był ksiądz Zbigniew Stępniak, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie oraz Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, obecnie pracujący na stanowisku adiunkta Katedry Wczesnej Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W swoim repertuarze ma on utwory kompozytorów od renesansu do współczesności: operowe arie basowe, pieśni, dzieła oratoryjno-kantatowe, szczególnie rzadko wykonywane kompozycje barokowe dla basso-profundo.

            W finale koncertu wszystkie chóry wspólnie zaśpiewały „Barkę” – ulubioną piosenkę Papieża Jana Pawła II, a na końcu uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami.