VIII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

VIII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

W siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ulicy Foksal w Warszawie 21 września odbył się Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Na ważne spotkanie przybyli przedstawiciele ponad 40 podmiotów medialnych z Białorusi, Czech, Kirgistanu, Litwy, Rosji, Ukrainy, Węgier oraz oczywiście z Łotwy. Redaktorzy oraz dziennikarze reprezentowali stacje telewizyjne i radiowe, gazety, czasopisma i portale internetowe prowadzone przez Polonię i Polaków za granicą. Łotwę reprezentowały redakcje „Akcentów Polskich” oraz „Polaka na Łotwie”.

Na inaugurację zjazdu przybył Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który czuwał nad założeniem federacji osiem lat temu. Prezes Fundacji „Wolność i Demokracja” Lilia Luboniewicz odczytała list Adama Kwiatkowskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

W trakcie spotkania odbyły się cztery panele dyskusyjne, które dotyczyły sytuacji polskich mediów na Białorusi i w Rosji, wolności słowa na Ukrainie, w Rosji i na Białorusi, analizy zagrożeń i wyzwań dla mediów na Litwie w obliczu wojny hybrydowej, a także bezpieczeństwa mediów w Internecie. W panelach wzięli udział eksperci, dziennikarze i publicyści oraz zaproszeni goście i członkowie Federacji. Po południu uczestnicy zjazdu wzięli udział w otwarciu wystawy „Wojsko Rzeczypospolitej w czasach Stanisława Żółkiewskiego i Jana Karola Chodkiewicza”, która została ona przygotowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w 2020 r.

Na zamkniętych obradach ustępujący prezes Jerzy Wójcicki, zaprezentował plan rozwoju Federacji na lata 2022-2030, do federacji przyjęto pięć nowych podmiot medialnych, zostały zaakceptowane dwie uchwały. Na końcu wybrano nowy Zarząd i prezesa Federacji Mediów Polskich na Wschodzie na rok 2021/2022. Prezesem został Ryszard Stankiewicz.