Walne zebranie Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

Walne zebranie Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

Przedstawiciele redakcji mediów polskich na Białorusi, Litwie, Łotwie i Ukrainie w 2014 r. postanowili zjednoczyć swe siły i założyć Federację Mediów Polskich na Wschodzie. Inicjatorem powstania organu był Michał Dworczyk – w chwili obecnej wiceminister obrony Polski. Głównym zadaniem organizacji jest przedstawianie wspólnych interesów polskich gazet, czasopism, rozgłośni radiowych i telewizyjnych oraz portali internetowych działających na Wschodzie czyli dawnych Kresach. Walne zebranie federacji odbyło się w Warszawie 26 września br.

Zgromadzenie Stowarzyszenia Federacja Mediów Polskich na Wschodzie poświęcone sytuacji polskich mediów na Białorusi, Litwie, Łotwie, i Ukrainie odbyło się w sercu Warszawy – w Belwederze i wzięli w nim udział nie tylko redaktorzy mediów polonijnych lecz również przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Senatu RP. Łotwę reprezentowali na konferencji Ryszard Stankiewicz – Prezes Związku Polaków na Łotwie, redaktor naczelny kwartalnika „Polak na Łotwie” i programu telewizyjnego „Akcenty Polskie”; Irena Lieģeniece - autorka audycji polonijnej „Nasz Głos” w 4 Kanale Łotewskiego Radia; Krystyna Kunicka - redaktor kwartalnika „Polak na Łotwie” i programu telewizyjnego „Akcenty Polskie” oraz Olga Szeszniowa - reporterka audycji radiowej „Polskofalówka”.

Zebranie zaczęło się od mszy św. w kaplicy prezydenckiej, następnie głos zabrali goście konferencji. W imieniu Prezydenta RP pana Andrzeja Dudy gości powitał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta minister Adam Kwiatkowski. Zaznaczył, że państwo obejmuje swą troską wszystkich Polaków, również tych mieszkających poza granicami RP. Sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak podkreślił, że zjednoczone media mogą być lepiej reprezentowane i słyszalne.  Przemówili również prezesi dwóch fundacji, które połączyły się na rzecz bardziej efektywnej współpracy z mediami. Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski zapewnił, że będzie ona walczyć o utrzymanie finansowania na obecnym poziome, a nawet o zwiększenie środków, które pozwoli zachować pluralizm mediów. Natomiast prezes Fundacji „Wolność i Demokracja” Robert Czyżewski podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie mediów, które są jednym z najważniejszych elementów utrzymywania polskości. Swoją obecnością zebranie zaszczycił również wiceminister obrony Polski Michał Dworczyk.

W programie obrad znalazły się wystąpienia przedstawicieli redakcji o mediach polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie. Sytuację w naszym kraju przedstawił Ryszard Stankiewicz. Głównymi tematami poruszanymi podczas obrad były kwestie związane z funkcjonowaniem i finansowaniem mediów. W podsumowaniu obrad przyjęto uchwały dotyczące zwiększenia pomocy finansowej oraz poprawy warunków przekazywania dotacji pozarządowym operatorom programów wspierających media polskiej mniejszości na Wschodzie. W finale walnego zebrania wybrano nowego prezesa federacji, którym został Andrzej Pisalnik z Białorusi.

            Media polskie przedstawiają polską rację stanu i są ważnym elementem kształtowania wizerunku kraju i polskości na Wschodzie, dlatego mamy nadzieję na kontynuację udanej współpracy z fundacjami dbającymi o ich utrzymanie.