Wieczny pokój legionistom polskim!

Wieczny pokój legionistom polskim!

W trakcie wykopalisk i badań archeologicznych prowadzonych w latach 2016-2017 przez zespół poszukiwaczy „Dinaburg” zidentyfikowano groby dziewięciu polskich żołnierzy, którzy walczyli o wyzwolenie Łatgalii z rąk bolszewików. Po ekshumacji i przeprowadzeniu badań postanowiono pochować legionistów na cmentarzu w Ławkiesach, gdzie znajdują się zbiorowe mogiły kilkudziesięciu żołnierzy z 1 Pułku Piechoty Legionów. Zostali tu pochowani również żołnierze polegli w walkach o Grzywę 27-28 września 1919 roku.

Uroczysty pochówek legionistów 21 października zaczął się o godz. 12:00 od Mszy Świętej w Kościele pw. św. Piotra i Pawła w Ławkiesach, którą celebrował biskup Diecezji Jełgawskiej Edward Pawlowski. Kazanie wygłosił ksiądz kapelan Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie Grzegorz Przewrocki. Po mszy głos zabrali minister Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, prezes Komitetu Cmentarzy Bratnich Arnis Āboltiņš oraz prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz. List Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka odczytała Pani Julita Turos.

Następnie uczestnicy pochówku konduktem żałobnym udali się na cmentarz. W uroczystości czynny udział wzięli nie tylko przedstawiciele Polskiego Kontyngentu Wojskowego pod dowództwem majora Marka Potorskiego lecz również żołnierze 34. Batalionu Łotewskiej Gwardii Narodowej pad dowództwem majora Anatolijsa Derjuginsa. Wśród gości znaleźli się również Ambasador RP na Łotwie Ewa Dębska, Kierownik Wydziału Integracji Społecznej i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Departamentu Integracji Społecznej Ministerstwa Kultury RŁ Anita Kleinberga oraz attache obrony RP na Łotwie płk. Roman Opalach.

Przedsięwzięcie zostało realizowane przez Dyneburski Oddział Związku Polaków na Łotwie „Promień” przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz we współpracy z Ambasadą RP w Rydze i Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”.