Wiedza bez barier

Wiedza bez barier

Wszystkie Oddziały ZPŁ aktywnie działają i angażują się w ciekawe projekty nie tylko na Łotwie, lecz również poza granicami kraju. W dniach 23-24 lutego w Polsce odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie uczestników dwuletniego projektu „Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych” realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

Polacy z Jekabpilskiego Stowarzyszenia „Rodacy” udali się do Dąbrowy Górniczej, by spotkać się z przedstawicielami partnerów: Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechach, oraz partnera wiodącego – Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W ramach projektu uczestnicy z Litwy, Łotwy, Czech i Polski stworzą kompleksowy system kształcenia nieformalnego dla dorosłych, animowany przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów, a także przez samych uczestników kursów. W tworzeniu narzędzi udział weźmie młodzież oraz dorośli i seniorzy, którzy wspólnie będą kreowali, testowali i ulepszali rozwiązania zastosowane w ramach platformy e-learningowej.

Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach dotyczących zasad pracy z platformą e-learningową, jej administrowaniem, przygotowaniem kursów e-learningowych i ich prowadzeniem. Dodatkowo Polacy zwiedzili Muzeum Śląskie w Katowicach i Zamek w Będzinie. Kolejne spotkanie partnerów odbędzie się we wrześniu w Czeskim Cieszynie.

Projekt „Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych” jest jednym z rezultatów dwuletniego projektu „Mnożenie przez dzielenie – edukacja dla integracji», który w latach 2013-2015 realizowali Polacy z dziewięciu państw UE w ramach programu Grundtvig.