Wielkanocna akcja PKW na Łotwie

Wielkanocna akcja PKW na Łotwie

W ubiegłym roku przed świętami Bożego Narodzenia Wydział Konsularny Ambasady RP na Łotwie zadbał o paczki dla potrzebujących Polaków. Kolejną niespodzianką były paczki wielkanocne dostarczone w ramach akcji zorganizowanej przez Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie.

Akcję zbierania darów w Polsce przygotowali żołnierze II zmiany PKW, którzy zaangażowali w nią wiele polskich organizacji pozarządowych, szkoły i swoje rodziny. Ogromnego wsparcia udzielił również Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Poza tym dary zbierane były w macierzystych jednostkach żołnierzy głównie w Elblągu, Węgielsztynie i Braniewie oraz w bazie w Adaži. Łącznie udało się przygotować 250 paczek z produktami spożywczymi, kosmetycznymi i środkami czystości.

Pomysłodawcą zorganizowania zbiórki był podporucznik Kamil Nowak. Opowiedział on, że żołnierze na Łotwie czują się prawie jak w domu. Nie myśleli, że tutaj mieszka tak wielu Polaków i że tak starannie kultywowane są polskie tradycje. Pan Kamil zaznaczył, że postawa łotewskich Polaków, dla których słowa „ojczyzna” i „kraj” nie są pustym dźwiękiem, jest bardzo bliska żołnierzom.

W dniach 28 i 29 marca żołnierze pod dowództwem majora Leszka Woźnego wraz z konsul Małgorzatą Hejduk-Gromek i Ingą Plociną z Wydziału Konsularnego Ambasady RP rozwieźli paczki do łotewskich Polaków. Podczas pobytu w Domu Polskim w Dyneburgu darczyńcy wysłuchali wzruszającego minikoncertu w wykonaniu chóru „Promień”.

Wizyty w domach łotewskich Polaków dla żołnierzy były wspaniałą lekcją patriotyzmu i historii, a paczki wielkanocne dla potrzebujących - dowodem pamięci i szacunku za wkład w utrzymanie polskości na Łotwie.