Wielkanocne święta dyneburskich Polaków

Wielkanocne święta dyneburskich Polaków

Wielkanoc to święto związane z wieloma tradycjami i obyczajami, które kultywujemy od stuleci, oddając hołd życiowej mądrości naszych przodków. Jest to także jedno ze świąt najhuczniej obchodzonych przez dyneburskich Polaków.

W tym roku 17 kwietnia na placu Jedności zgromadziły się zespoły amatorskie mniejszości narodowych. Święta Wielkanocne były szczególne – wszystkie wyznania obchodziły je jednocześnie. Polaków reprezentował zespół tańca ludowego „Kukułeczka”, który zaprezentował widzom stary polski obrzęd – gaik. Widzowie nagrodzili młodzież gromkimi brawami, a niektórzy na głos zachwycali się wesołą tradycją śmigusa dyngusa.

            Ciąg dalszy mokrej wielkanocnej zabawy nastąpił w Centrum Kultury Polskiej 19 kwietnia. Głównymi bohaterami świątecznego koncertu, który odbył się w Domu Polskim, był zespół taneczny „Kukułeczka” oraz chór „Promień”. Przybyłych na koncert gości serdecznie przywitała dyrektor CKP Żanna Stankiewicz. Polacy obejrzeli układ wokalno-choreograficzny „Gaik” („Kukułeczka”) i nasycili się doniosłymi piosenkami w wykonaniu „Promienia” i zespołu „Harfa”.