Wielkie święto łotewskiej Częstochowy

Wielkie święto łotewskiej Częstochowy

Agłoński kościół jest nie tylko centralnym miejscem kultu maryjnego na Łotwie, lecz także jest jednym z najbardziej okazałych zabytków architektury i sztuki sakralnej w naszym państwie. Co roku w połowie sierpnia przez kilka dni staje się w odpowiednikiem polskiej Częstochowy lub litewskiej Ostrej Bramy. Tłumy wiernych z całego kraju oraz z zagranicy przebywają setki kilometrów, żeby stanąć przed obliczem agłońskiej Matki Boskiej, wyspowiadać się z grzechów i poprosić o łaskę.

Najważniejsza część tegorocznej uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej rozpoczęła się o godzinie 10:00 w dolnej części kościoła od mszy świętej po polsku, w której uczestniczyli pielgrzymi - Polacy z całej Łotwy. W trakcie nabożeństwa zabrzmiały znane każdemu miejscowemu Polakowi głosy chórzystów z Dyneburga oraz Rezekne. Również uroczysta suma, którą celebrowali biskup Janis Bulis oraz arcybiskup Zbigniew Stankiewicz, zgromadziła przed kościołem kilkadziesiąt tysięcy wiernych. Swoją obecnością uświetnił ją prezydent Łotwy Raimonds Vejonis.