Wielowarstwowa grafika

Wielowarstwowa grafika

W Domu Polskim w marcu znów zagościły prace graficzne polskiego artysty – wystawę "Wielowarstwowość" przywiózł Zenon Balcer, wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Artysta jest absolwentem Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a stopień doktora sztuki uzyskał na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Działa w obszarze sztuki nowych mediów łącząc cyfrową fotografię i wideo z tradycyjnymi technikami graficznymi. W swoich pracach stara się uchwycić to, co wyjątkowe i ulotne. Zenon jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień artystycznych.

Grafiki Zenona Balcera zatytułowane "Wielowarstwowość" przedstawiają świat artystyczny korzystając z fotografii cyfrowej, z doświadczeń pracy nad grafiką warsztatową, ze znajomości programów graficznych. Autor mówi, iż poszukując nowych i nieoczywistych sposobów interpretacji świata, swoją uwagę koncentruje przede wszystkim na materii nieożywionej, obserwowanej z różnych perspektyw.