Wyjątkowy kalendarz na 2017 rok

Wyjątkowy kalendarz na 2017 rok

7 grudnia w Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Łotewskiego odbyła się prezentacja kalendarza na 2017 rok. Tematem kalendarza zostały „Odbicia Polski w dawnych świadectwach na Łotwie”. Jest to efekt owocnej współpracy Ambasady RP w Rydze, Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Łotewskiego i spółki ubezpieczeniowej BALTA (PZU).

Kalendarz zawiera polonika, od lat pieczołowicie przechowywane w Bibliotece Akademickiej. Na stronach kalendarza umieszczone zostały interesujące świadectwa o losach dawnych manuskryptów i książek. Są to m. in. listy króla Polski Jana III Sobieskiego do księcia Kurlandii Jakuba Kettlera, renesansowa oprawa z superekslibrisem z tzw. Monumentów króla Polski Zygmunta II Augusta, książki z biblioteki poety i dyplomaty Daniela Hermanna (1541–1601) oraz Biblioteki Załuskich, a także wydawnictwa Gustawa Manteuffela (1832 –1916), mapy oraz portrety.

Warto wiedzieć, że  kalendarzu znalazły się – z oczywistych względów -  tylko nieliczne poloniki Biblioteki Akademickiej. Zbiory poloników są bowiem o wiele bogatsze i obejmują okres od czasów Gutenberga (XV w.) aż po współczesność. Do najcenniejszych zabytków należy Biblia Łacińska (Biblia Latina) z 1483 r. pochodząca ze zbiorów polskiego magnata bp. Józefa Andrzeja Załuskiego (1701–1774). Biblioteka posiada zbiory związane ze znanymi polskimi rodami szlacheckimi z Polski i Litwy – Zamojskich i Radziwiłłów, a także szlachty z Łotwy – Borchów i Platerów, a także znakomity dorobek folklorysty, etnografa i wydawcy – Gustawa Manteuffla (1832–1916).

Prezentacji kalendarza dokonali dyrektor Biblioteki Venta Kocere, Ambasador RP na Łotwie Ewa Dębska oraz Prezes Zarządu spółki ubezpieczeniowej BALTA Bogdan Benczak. Z bogatymi zasobami książek, druków, rękopisów i fotografii dotyczącymi Polski, które w części zostały wykorzystane w kalendarzu, zapoznała gości Kierownik Działu Rękopisów i Rzadkich Książek Aija Taimiņia. Wydarzenie uświetnił chór Uniwersytetu Łotewskiego De Coro pod kierownictwem Pēterisa Vaickovskiego, wykonując kilka pieśni, których teksty i nuty zostały zapisane i wydane przez Gustawa Manteuffla.