Wzruszająca Wigilia w Węgorzewie

Wzruszająca Wigilia w Węgorzewie

W Polskiej tradycji wigilia świąt Bożego Narodzenia to szczególne wydarzenie. Dlatego też sobota 8 grudnia dla wielu mieszkańców Węgorzewa była dniem wyjątkowym, pełnym wspomnień, wzruszeń i głębokich przeżyć duchowych. Wydarzeniem, które powodowało przyspieszone bicie serca było spotkanie członków Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej z rodakami zza wschodniej granicy. Wśród delegatów spotkania znaleźli się również przedstawiciele Związku Polaków z Łotwy.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska Koło w Węgorzewie już od 19 lat zaprasza Polaków mieszkających poza granicami kraju do wspólnego świętowania Wigilii. Te spotkania dla wielu rodaków są okazją do wspomnień i sentymentalnej podróży oraz do przypomnienia obrzędów i symboliki związanej z Wigilią – dzielenia się opłatkiem, obdarowywania się prezentami, wspólnego śpiewania kolęd.

W tym roku w ramach projektu „W kręgu polskiej tradycji” – wigilijne spotkanie z działaczami polskimi i polonijnymi z krajów ościennych odbyły się także warsztaty „Polskie tradycje wigilijne do końca XVIII wieku” oraz zwiedzanie wystaw „Bożonarodzeniowa” i „Historyczna Rzeczpospolita Utracona” w Muzeum Kultury Ludowej.

Tradycyjnie na początku była uroczysta Msza Św. celebrowana przez ks. Klemensa Litwina, pobłogosławienie Kamieni Kresowych i przekazanie Ziemi z Kresów. W tym roku przywieziono ziemię z czterech miejsc: Łotwy, Litwy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego. W Wigilii wzięło udział blisko 150 osób. Łącznie do Węgorzewa przyjechało 72 rodaków z Litwy, Łotwy, Białorusi, Rosji (Obwód Kaliningradzki), a także z Austrii i Ukrainy.

Były powitania, przemówienia i wspólne śpiewanie kolęd, wspomnienia i łzy wzruszenia, życzenia i podziękowania za spotkania, pamięć i troskę, za przybliżenie kraju przodków, za przypomnienie tradycji i rodzinną atmosferę. Aby tradycji stało się zadość na pięknie zastawionych stołach goście znaleźli siano, grosik na szczęście oraz łuskę karpia. Wszyscy uczestnicy otrzymali ozdobne świece z prawdziwego, pachnącego wosku. Zawitał na Wigilię także Święty Mikołaj z prezentami.

Realizacja projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu środowisk oraz wsparcia rzeczowego i finansowego udzielonego przez ludzi o otwartych sercach.