X Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

X Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

W dniach dwudziestego – dwudziestego drugiego września w Warszawie już po raz dziesiąty spotkali się dziennikarze z redakcji działających przeważnie na terenach niegdyś okupowanych przez ZSRS, aby rozmawiać o wyzwaniach, z którymi mierzą się polonijne redakcje za granicą. W Zjeździe Federacji Mediów Polskich na Wschodzie wzięli udział również członkowie redakcji Akcentów Polskich i Polaka na Łotwie.

Głównymi tematami dyskusji było budowanie dobrego wizerunku Polski za granicą, przeciwdziałanie rosyjskiej propagandzie i możliwości rzetelnego przekazu sytuacji polityczno-społecznych w krajach zrzeszonych redakcji. Poruszono kwestie związane z finansowaniem mediów polskich za granicą, a jedna z najciekawszych prezentacji dotyczyła raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.

Premier Polski Mateusz Morawiecki przyznał Federacji Mediów Polskich na Wschodzie Odznakę Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. Odznakę z rąk pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jana Dziedziczaka odebrał prezes Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, Rajmund Klonowski.

W ramach wspólnej z Forum Światowych Mediów Polonijnych konferencji odbył się również panel „Tożsamość – zadanie dla mediów polonijnych i polskich na wschodzie, budowanie wspólnoty mediów polonijnych”, który poprowadził Jakub Dybek, Dyrektor TVP Polonia. Minister Jan Dziedziczak wraz z Rajmundem Klonowskim oraz Teresą Sygnarek dyskutowali o roli i misji polonijnych i polskich dziennikarzy poza Polską.