XII Festiwal Kolęd i Pastorałek w Krasławiu

XII Festiwal Kolęd i Pastorałek w Krasławiu

Kościół pod wezwaniem św.Ludwika w Krasławiu jest perłą architektonicznej Łatgalii. Właśnie tutaj 7 stycznia odbyła się kolejna edycja Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Festiwal jest jedną z tradycyjnych imprez Związku Polaków na Łotwie, która już od dwunastu lat inauguruje początek roku.

            Wydarzenie poprzedziło uroczyste złożenie wieńców na miejscowym cmentarzu pod pomnikiem żołnierzy Legionów Polskich, którzy dokładnie przed 98 laty wyzwolili Krasław z rąk bolszewików. Po złożeniu wieńców pełniąca obowiązki Ambasadora RP chargé d’affaires a.i. Ewelina Brudnicka w towarzystwie prezesa ZPŁ R.Stankiewicza oraz prezesa Krasławskiego Oddziału ZPŁ J.Dobkiewicza odwiedziła Polską Szkołę.

            Impreza w kościele zaczęła się od Mszy świętej w intencji uczestników festiwalu oraz wszystkich Polaków rozsianych na całym świecie celebrowana przez proboszcza Parafii św. Ludwika, księdza Edwarda Woronieckiego, który w swoim kazaniu powiedział, że ten kto śpiewa modli z podwójną siłą.

            Festiwał otworzył prezes ZPŁ R.Stankiewicz. Witając uczestników ważnego wydarzenia skupiającego Polaków z całej Łotwy – Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który po raz dwunasty zgromadził liczne grono chórzystów oraz miłośników polskich pieśni bożonarodzeniowych, chargé d’affaires a.i. Ewelina Brudnicka zaznaczyła: „Festiwal Kolęd i Pastorałek odbywa się nie tylko w pięknym miejscu, ale też w szczególnym, symbolicznym czasie – rocznicy wyzwolenia Krasławia z rąk bolszewików, które miało miejsce dokładnie 98 lat temu – 7-go stycznia 1920 r. - w ramach kampanii łatgalskiej, czyli ofensywy połączonych wojsk polskich i łotewskich”. Na koniec wystąpienia Pani Ewelena Brudnicka życzyła: „...u progu tego wyjątkowego, historycznego roku dumy z osiągnieć obu państw – Polski i Łotwy - w ostatnim stuleciu, a tym, których to dotyczy – również dumy z bycia Polakami na Łotwie.... Życzę radości i wszelkiej pomyślności na co dzień, w rodzinie, w pracy i w aktywności społecznej, tej na rzecz najbliższego otoczenia oraz tej na rzecz polskiej społeczności na Łotwie.”

            Uczestnicy festiwalu reprezentowali ośrodki polonijne z Rygi, Krasławia (Krāslava), Dyneburga (Daugavpils), Jełgawy (Jelgava), Rzeżycy (Rēzekne) oraz Jekabpils.