XXI Konkurs Polskiej i Łotewskiej Piosenki Estradowej

XXI Konkurs Polskiej i Łotewskiej Piosenki Estradowej

Tegoroczne zmagania konkursowe odbyły się w ryskiej Polskiej Szkole im. Ity Kozakiewicz 8 i 9 kwietnia. Zgromadzonych na sali śpiewaków serdecznie i ciepło przywitała organizator imprezy pani Dagmara Małzuba – prezes Klubu Kultury „Polonez”. Najwięcej uczestników przyjechało z Łatgalii: z Dyneburga, Rzeżycy oraz Krasławia, natomiast Rygę reprezentowały cztery osoby.

Uczestnicy jak zwykle podzieleni byli na cztery grupy wiekowe. Najmłodsi zachwycili publiczność wzruszającym wykonaniem dziecięcych piosenek, a starsze grupy swym mistrzostwem i doświadczeniem. W kategorii wiekowej do 12 lat i w kategorii 12-16 lat I miejsca zajęły dziewczyny z Daugavpils – Santa Sarułe i Angelina Załucka. W trzeciej kategorii wiekowej 16-29 lat i w kategorii 30+ najlepsze były przedstawicielki Rygi, Regina Demidko oraz Sarmite Sudare.

Konkurs Polskiej i Łotewskiej Piosenki Estradowej jest jedną z najstarszych imprez cyklicznych organizowanych przez Związek Polaków na Łotwie. Uczestnicy dowodzą, że jest mnóstwo młodych Polaków, którzy pięknie śpiewają w obu językach.