Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

W Warszawie na Stadionie Narodowym w dniach 6–8 października odbył się IX Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Jest to organizacja zrzeszająca przedstawicieli polskich redakcji między innymi z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Litwy, Łotwy, Czech oraz Słowacji.

Uczestników zjazdu powitali wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski oraz wiceprezes Fundacji „Wolność i Demokracja” Maciej Dancewicz. Już od wielu lat Federacja Mediów Polskich na Wschodzie analizuje sytuację polityczną w Europie, a jej przedstawiciele debatują o zagrożeniach, jakie dotykają wolne media w Europie.

W kilku panelach przedstawiciele mediów polonijnych dyskutowali o presji mediów rosyjskich w krajach bałtyckich, trosce mediów o wizerunek Polski za granicą, zagrożeniach i wyzwaniach polskich mediów na Ukrainie i Białorusi. Delegaci zjazdu wybrali nowego prezesa Rajmunda Klonowskiego, reprezentującego Litwę, Kurier Wileński i BM TV. Do Zarządu weszli Jerzy Wójcicki, Andrzej Pisalnik, Robert Mickiewicz, Ryszard Stankiewicz i Piotr Piętka, a do Rady Programowej – Anna Paniszewa, Krystyna Kunicka, Wiktoria Laskowska, Walenty Wojniłło, Eugeniusz Sało. Zarząd został przez Zjazd upoważniony do przygotowania propozycji zmian statutu.

Przyjęto trzy uchwały dotyczące potępienia agresywnych działań Federacji Rosyjskiej oraz trwającej na Białorusi cichej eksterminacji polskości; wprowadzenia wieloletniej perspektywy finansowania mediów polskich poza granicami Kraju oraz przyśpieszenia procedur finansowania mediów polskich poza granicami Kraju. Również zaapelowano do mediów polskich o dokumentowanie i informowanie o rosyjskich zbrodniach wojennych.