Zjazd ZPŁ 2017

Zjazd ZPŁ 2017

1 kwietnia w ryskiej Polskiej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz odbył się coroczny zjazd Związku Polaków na Łotwie, w którym wzięło udział 104 delegatów z regionalnych oddziałów organizacji.

Polacy z całego kraju przybyli do stolicy, żeby podzielić się swymi osiągnięciami i problemami. Konferencja zaczęła się od odśpiewania hymnu Polski oraz ciepłego muzycznego występu w wykonaniu ryskiego chóru „Polonez”.

Roboczą część konferencji zainaugurowało sprawozdanie prezesa ZPŁ Ryszarda Stankiewicza o działalności związku w roku 2016. Opowiedział on o najważniejszych wydarzeniach, imprezach cyklicznych i znaczących dla łotewskiej Polonii spotkaniach m. in. z premierem Łotwy Marisem Kuczyńskisem, prezydentem Łotwy Raimondsem Vejonisem oraz premierem Polski Beatą Szydło. Prezes zaznaczył, że wiele imprez nie mogłoby się odbyć bez pomocy Ambasady RP w Rydze, a także polskich fundacji – takich jak Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” lub „Oświata Polska za Granicą”, które wspierają przedsięwzięcia Związku, oddziałów oraz placówek edukacyjnych. Prezes Stankiewicz podziękował członkom ZPŁ za aktywną działalność na rzecz krzewienia polskości.  

Konsul RP w Rydze pan Wojciech Kraj również podziękował zebranym za prężną działalność i zaznaczył, że współpraca z Polakami i Polonią na całym świecie, szczególnie na Wschodzie, jest priorytetem dla aktualnego Rządu RP. Zwrócił także uwagę na fakt, że w roku 2018 nastąpi pierwsza fala wymiany Kart Polaka (przyznawanych od 2008 roku) oraz poinformował, że w roku 2016 ze środków MSZ Ambasada RP w Rydze udzieliła wsparcia 49 projektom na łączną kwotę ponad 64 000 EUR. Podkreślił, że pozytywną tendencją wśród oddziałów ZPŁ jest coraz większe wykorzystywanie lokalnych źródeł finansowych.

W dalszej części zjazdu wystąpili przedstawiciele oddziałów z Jełgawy, Krasławia, Jekabpilsu, Liepaji, Rezekne i Rygi, którzy informowali o swojej działalności i przedstawili delegatom wnioski do dalszej pracy. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016 przedstawiła pani Irena Biron. Oświadczyła, że Komisja Rewizyjna nalega na przeprowadzenie kontroli ewidencji członków ZPŁ w roku 2017.

W dyskusji podjęto ważne kwestie związane z kultywowaniem i utrzymaniem polskości oraz szkolnictwem. Pan Ryszard Stankiewicz poinformował delegatów, że otrzymał list od Zjednoczenia Narodowego „Visu Latvijai!” z propozycją, by wyrazić wsparcie dla zwiększenia kar pieniężnych za nieużywanie języka łotewskiego. Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę o odrzuceniu propozycji, ponieważ podwyższenie kar nie służy integracji obywateli oraz popularyzowaniu języka łotewskiego.

            Delegaci zjazdu pozytywnie ocenili pracę Zarządu Głównego oraz poszczególnych oddziałów. Konferencja zakończyła się odśpiewaniem Roty i wspólnym obiadem.