Zjazd Związku Polaków na Łotwie

Zjazd Związku Polaków na Łotwie

Zjazd walny Związku Polaków na Łotwie odbył się 15 kwietnia w Jekabpils. Z dziesięciu oddziałów przybyło prawie 70 delegatów. Sprawozdanie z pracy w latach 2021–2022 w imieniu Zarządu Głównego ZPŁ przedstawił Prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz.

W dalszej części zjazdu przyjęto zmiany w Statucie ZPŁ. Zasadnicze zmiany dotyczą organów Związku. Kadencja Zarządu została wydłużona z czterech do pięciu lat. Zebranie walne będzie wybierać członków Zarządu, a następnie spośród nich prezesa i wice-prezesa. Kolejna zmiana to wprowadzenie nowego organu wykonawczego Związku, czyli Sekretarza – osoby, która będzie odpowiedzialna za prowadzenie sprawnej działalności Związku, Zarządu, komunikowaniem się z Oddziałami, mediami i instytucjami rządowymi. Zdefiniowany został zakres uprawnień Rady ZPŁ, czyli organu, w którym są przedstawiciele oddelegowani ze wszystkich Oddziałów. Delegaci zatwierdzili nowy statut większością głosów.

Kolejnym punktem w programie były Wybory Zarządu, Prezesa i Sekretarza ZPŁ. Przez kolejne pięć lat w Zarządzie będą pracować Ryszard Stankiewicz z Dyneburga, Andżella Liepa z Rygi, Bernardeta Geikina-Tołstowa z Rezekne, Pēteris Dzalbe z Dyneburga oraz Maria Kudrjawcewa z Jełgawy. Prezesem ZPŁ na przyszłe pięć lat został Pēteris Dzalbe, członek zarządu Daugavpilskiego Oddziału ZPŁ, dyrektor wykonawczy powiatu Augszdaugvas i radny Dyneburga, a wice-prezesem Ryszard Stankiewicz, który pełnił funkcję prezesa od 2012 r. Sekretarzem ZPŁ została Krystyna Kunicka.

Delegaci przyjęli dwie uchwały. Podjęli decyzję wystosować list do najwyższych urzędników RŁ, aby zapobiec likwidacji jednej z pięciu polskich placówek edukacyjnych na Łotwie. Związkowcy będą zabiegać także o upamiętnienie byłej prezeski i słynnej działaczki polonijnej, deputowanej do Rady Najwyższej, która głosowała za niepodległością Łotwy - Ity Kozakiewicz. Chcieliby, aby jej imieniem została nazwana jedna z ryskich ulic.

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.