„Kukułeczka” kuka dla lekarzy

„Kukułeczka” kuka dla lekarzy

18 grudnia na terenie parku przyrodniczego Meandry Dźwiny obok malowniczej wioski staroobrzędowców „Slutišķi” starsza grupa zespołu tańca ludowego „Kukułeczka” wystąpiła dla lokalnych lekarzy, prezentując polskie tańce i kolędy. Nie patrząc na to, że pogoda nie bardzo dopisywała imprezie plenerowej, a mianowicie padało, młodzież w świątecznym przebraniu rozweseliła publiczność.

W dzisiejszych niełatwych czasach lekarze, są jedną z grup, które dźwigają największy ciężar sytuacji epidemiologicznej. Uczestnicy ZTŁ „Kukułeczka” pod kierownictwem cudownej Żanny Stankiewicz pokazali swe uznanie dla personelu medycznego i przyczynili się do dobrego nastroju tych wspaniałych ludzi.