„Kukułeczka” w Iwoniczu-Zdroju

„Kukułeczka” w Iwoniczu-Zdroju

W dniach 18–24 lipca w Iwoniczu Zdroju odbył się X Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, zaś Patronatem Honorowym Marszałek Województwa Podkarpackiego. W tym roku do Iwonicza przyjechała rekordowa ilość uczestników–16zespołów z całego świata. Sześć zespołów przybyło z Europy: „Karolinka” z Białorusi, „Małe Oldrzychowice” z Czech, „Bursztynki” z Łitwy, „Polanie znad Dniepru” z Ukrainy i „Kukułeczka” z Łotwy. Z Ameryki Północnej przybyło aż 10 zespołów: 2 z Kanady i 8 ze Stanów Zjednoczonych.

Międzynarodowy festiwal odbywa się raz na 3 lata. Kierownik Zespołu Tańca Ludowego „Kukułeczka” Żanna Stankiewicz już po raz siódmy zgłosiła łotewsko-polski zespół na festiwal i po raz siódmy nasz zespół wyjeżdża na tak ważne przedsięwzięcie, w którym biorą udział dzieci z całego świata. Pierwszy raz „Kukułeczka” wzięła udział w tym festiwalu w 2000 r.

Impreza zaczęła się od Mszy Św. w intencji uczestników Festiwalu i całej Polonii w kościele parafialnym pw. św. Iwony i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Iwoniczu Zdroju. Wszyscy uczestnicy nabożeństwa stawili się w świątyni w strojach ludowych. W modlitwach wiernych modlili się za kierowników zespołów, choreografów oraz za wszystkich przybyłych na Podkarpacie tancerzy i śpiewaków.

Po Mszy Św. uczestnicy festiwalu barwnym korowodem przeszli ulicami miasta. Gwar, śpiewy i radość panowała w przyjaznym uzdrowiskowym miasteczku. Każdy zespół pragnął jak najlepiej zaprezentować się przez mieszkańcami i gośćmi Iwonicza Zdroju.  Z flagami krajów, z którymi przyjechali, młodzi Polacy przemaszerowali na Plac Dietla, gdzie stanęli wokół letniej sceny. Zgodnie z tradycją chlebem i solą uczestników festiwalu powitał miejscowy zespół „Lubatowianie”. Młodych artystów z całego świata również ciepło przywitał dyrektor festiwalu Mariusz Grudzień, nadając im miano ambasadorów polskości poza granicami Kraju.

Tłumy ludzi, kuracjuszy, miłośników ludowego folkloru, zaproszonych gości oglądało koncert inauguracyjny X Polonijnego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu Zdroju. Przed publicznością zgromadzona na Placu Dietla swoim fantastycznym dorobkiem artystycznym popisywali się uczestnicy festiwalu – dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat.

„Kukułeczka”  razem z  zespołami  „Gwiazda” oraz „Mały Lajkonik” z USA udała się do  Rymanowa Zdroju, gdzie artyści wystąpili w dwugodzinnym koncercie. „Kukułeczka” zatańczyła również w dwóch koncertach krajów zamieszkania pod tytułem „Dziesiąta wędrówka z folklorem”, które obyły się na głównej scenie w Iwoniczu. Ogólnie na Ziemi podkarpackiej zespół wystąpił 6 razy  i za każdym razem zdobywał wielu przyjaciół. Ludzie przychodzili, aby pochwalić  tancerzy z Łotwy, czy zrobić wspólne zdjęcie, porozmawiać, albo po prostu poczęstować słodyczami.

Impreza zakończyła się wieczorem 24 lipca, kiedy odbył się pożegnalny koncert galowy „Iwonicka ballada”. Dzieci i młodzież z całego świata ze smutkiem stwierdziła, że czas festiwalowy upłynął bardzo szybko, a łotewskie „kukułeczki” wyraziły nadzieję, że za trzy lata wezmą udział w kolejnym XI Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych, który jest wyrazem krzewienia kulturyi pięknego polskiego patriotyzmu.