11 listopada w Dyneburgu

11 listopada w Dyneburgu

11 listopada w Polsce obchodzone jest Święto Niepodległości. Zostało ustanowione dla uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. To także okazja do uczczenia wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, że dziś Polska jest wolna i niepodległa. Polacy Daugavpils co roku 11 listopada gromadzą się w Parku Wolności przy Krzyżu poświęconym poległym Legionistom Polskim. Składają kwiaty i zapalają znicze. Tego dnia kwiaty i wieńce zostały również złożone na cmentarzu w Ławkiesach, w Wyszkach oraz na Kwaterze Nieznanego Żołnierza w Dyneburgu.

Na kwaterach wokół Dyneburga, Dagdy, Krasławia czy Józefowa leży łącznie ponad 600 polskich żołnierzy poległych w latach 1919-1920, którzy służyli w tzw. trzeciej armii gen. Rydza Śmigłego idącego na odsiecz Łotwie z rejonu Święcian i Dukszt na Wileńszczyźnie. To była słynna Pierwsza Dywizja Piechoty Legionów i jednostki towarzyszące, takie jak np. 1. batalion czołgów z francuskimi oficerami i kierowcami, w mundurach podobnych do armii Hallera. I DPP Legionów to była elita odradzającego się wojska polskiego, jedna z najlepszych formacji jakie zostały wysłane na front do walki z bolszewicką nawałą na jesieni 1919 roku.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” (FPPnW) w latach 2017-2020 wykonała szereg projektów mających na celu przywrócenie pamięci i upamiętnienie polskiego czynu wojskowego z lat 1919-1920 na Łotwie.

Działania FPPnW były wspierane przez Związek Polaków na Łotwie oraz Ambasadę RP w Rydze i zostały bardzo dobrze przyjęte przed lokalne władze w Dyneburgu, za co jesteśmy wdzięczni stronie łotewskiej.

Warto podsumować, że FPPnW w latach 2017-2020 m.in. w kontekście upamiętnienia roku zwycięstwa i niepodległości wywalczonej w 1920 roku zrealizowała:  

2017 r. – przygotowanie projektu kwatery żołnierzy WP 1919 r. w Ławkiesach (budżet z Senatu RP)

2018 r. – prace rekonstrukcyjne kwatery żołnierzy WP 1919 r. w Ławkiesach (MKiDN)

2019 r. – renowację 7 Miejsc Pamięci Narodowej w Rejonie Dyneburskim: Ławkiesy, Demene, Peski, Warnowicze, Putramiszki, Łociki i Józefów (MKiDN)

2019 r. – ustawienie tablicy upamiętniającej kpt. Aleksandra Myszkowskiego i 100. rocznicy Kampanii Łatgalskiej w Rydze (MKiDN) – otwarcie planowane na wiosnę 2021 – przełożone z 2020 roku z powodu pandemii.

2020 r. - renowacja 6 Miejsc Pamięci Narodowej w okolicach Dyneburga: Dyneburg (Kwatera Nieznanego Żołnierza), Dyneburg (wolnostojące upamiętnienie żołnierzy walczących o niepodległość Łotwy), Wyszki, Jankiszki, Ławkiesy (wolnostojący krzyż na skrzyżowaniu dróg) i Bukmujża.

Na 2021 rok FPPnW planuje dalsze prace renowacyjne na kwaterach i miejscach pochówków WP z 1919 i 1920 roku, których zakończenie dopiero pozwoli na stwierdzenie, że wszystkie najważniejsze miejsca pamięci na Łotwie zostały w należyty sposób odnowione i zabezpieczone dla przyszłych pokoleń.

Od kiedy FPPnW działa na Łotwie, tj. od połowy 2016 roku udało się łącznie zrealizować ponad 20 projektów konserwatorskich, renowacyjnych i budowalnych upamiętniających bohaterów walk z lat 1919-1920, którzy położyli trwały fundament pod bardzo dobre relacje polsko-łotewskie w okresie międzywojennym, procentujące na obecne relacje Warszawa-Ryga oraz przyczynili się do wywalczenia wolności i podarowania Łotwie polskich Inflant na mocy traktatu sojuszniczego zawartego przez czterech dowódców po pokonaniu bolszewików. To stało się z kolei podstawą do wspólnego świętowania niepodległości przez nasze kraje, co szczególnie teraz w jubileuszowym 2020 roku czynimy składając wszystkim Łotyszom i Polakom zamieszkującym Łotwę najlepsze życzenia z okazji Niepodległości Łotwy.