30-lecie Przedszkola Polskiego w Daugavpils

30-lecie Przedszkola Polskiego w Daugavpils

W 2022 r. Polacy na Łotwie obchodzą nie tylko stulecie ZPŁ, lecz jeszcze jeden mniejszy, ale nie mniej ważny jubileusz – 30-lecie Polskiego Przedszkola w Daugavpils.

Przemówienia gości, wśród których byli przedstawiciele Urzędu miasta, Kuratorium Oświaty oraz polskich placówek i organizacji, przeplatane były występami wychowanków oraz absolwentów. Zatańczyła również średnia grupa ZTŁ „Kukułeczka”. Dyrektorka Przedszkola Polskiego im. Jana Platera-Gajewskiego podkreśliła, iż przedszkole to nie tylko miejsce czy instytucja, to przede wszystkim społeczność tworzona przed dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników.

Przedszkole powstało 1 września 1992 r., a pierwszą kierowniczką była Eryka Rynkiewicz. Już od początku najlepszym przyjacielem oraz mecenasem placówki był Jan Plater-Gajewski. Od 1 września 1999 r. przedszkole ma prawo posługiwać się nazwą Polskie Przedszkole im. Jana Platera – Gajewskiego. W ubiegłym roku budynek przedszkola został poddany renowacji.