Absolwenci wyfruwają w świat

Absolwenci wyfruwają w świat

W Państwowym Gimnazjum Polskim im.  Józefa Piłsudskiego 11 czerwca obył się bal maturalny klasy dwunastej, a 15 czerwca – pożegnanie klasy dziewiątej.

Na imprezie maturzystów przemówili księża: proboszcz kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Bernards Vagalis oraz proboszcz kościoła pw. Serca Jezusowego Andris Szewełs. Następnie głos zabrała pani dyrektor Halina Smulko i zaczęło się nagradzanie maturzystów dyplomami oraz szarfami z napisem Matura 2022. Każdy otrzymał gratulacje, kwiaty i prezenty od bliskich. Wręczono podziękowania rodzicom. Głos zabrały wychowawczynie Halina Sajkowska, Nina Szukste oraz Iveta Laurena. Absolwenci podziękowali dyrekcji, nauczycielom oraz swoim rodzicom.

Także pożegnanie klasy dziewiątej było bardzo wzruszające. Przemówiła pani dyrektor Halina Smulko, wychowawczyni uczniów w klasach początkowych Maria Meżaraupe, a także obecny wychowawca Andrzej Zacziniajew. Absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomy, a rodzice, rodzeństwo, dziadkowie oraz inni goście mieli okazję pogratulować, złożyć życzenia, a także wręczyć kwiaty i prezenty. Oficjalna część była filmikami. Uczniowie i rodzice podziękowali nauczycielom i szkole za wspólne wspaniałe 9 lat w szkolnych progach. Większość uczniów zamierza kontynuować naukę w dyneburskim gimnazjum.