Akcja charytatywna „Paczka”

Akcja charytatywna „Paczka”

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” od wielu lat wspiera nie tylko działalność kulturalną Polaków na Łotwie, lecz również pomaga w sytuacjach szczególnych. W roku 2020 Fundacja przekazała pomoc charytatywną i socjalną dla osób dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Została ona przyznana na zakup leków i akcesoriów medycznych oraz zakup pomocy rzeczowych w postaci produktów żywnościowych. Dofinansowanie pochodzi ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Akcja charytatywna „Paczka” w Dyneburgu odbyła się na początku października. Ponad siedemdziesiąt członków Dyneburskiego Oddziału „Promień” Związku Polaków na Łotwie dostało paczki żywnościowe oraz bony na zakup leków.