Akcja wsparcia dla Ukrainy w Dyneburgu

Akcja wsparcia dla Ukrainy w Dyneburgu

2 marca o godzinie 18:00, w ramach ogólnołotewskiej akcji na rzecz Ukrainy, mieszkańcy zgromadzili się w pobliżu starego gmachu Uniwersytetu w Daugavpils, aby wyrazić swoje poparcie dla narodu ukraińskiego i zaprotestować przeciwko wojnie.

Według naszych szacunków na placu naprzeciwko Uniwersytetu zgromadziło się około pięciuset osób, może więcej, nie mogliśmy ich wszystkich zliczyć. Było dużo młodych ludzi, byli ludzie starsi, rodzice z dziećmi. Brzmiała mowa rosyjska, łotewska i polska. Wśród Polaków można było zauważyć młodzież, dorosłych, członków Zarządu miejscowego Oddziału ZPŁ, seniorów. Trzymając polskie flagi i żólto-błękitne choręgiewki Polacy byli solidarni z Ukrainą, niektórzy trzymali wizerunek gołębia pokoju. Wszystkie narodowości, które przybyły na akcję protestu zjednoczone były jednym bólem, jednym problemem oraz wielkim pragnieniem pomocy obywatelom Ukrainy.

Wiec rozpoczął się od hymnu Łotwy, następnie chór Daugava pod batutą Jewgienija Ustinskowa oraz muzycy orkiestry „Sinfonietta Daugavpils” (dyrygent Aivar Brok) wykonali hymn Ukrainy. Zabrzmiały piosenki w języku łotewskim i ukraińskim.

Do uczestników przemówił także ksiądz-proboszcz Kościoła pw. Serca Jezusowego Andris Szewels. „Mówimy jednoznacznie wojnie: „Nie!” i potępiamy wszelką agresję. Dziś zgromadzili się tu przedstawiciele wielu narodowości i musimy być zjednoczeni, i nie dopuścić do podziału mieszkańców naszego miasta na prawidłowych i nieprawidłowych, dobrych i złych” – podsumował ksiądz Andrzej.

Zabrał głos również mer Ełksnińsz: „Aktywnie pracujemy, aby pomóc naszemu partnerskiemu miastu Charków. Jutro rano pierwszy autobus wyjedzie z Dyneburga, który przywiezie pierwszych 50-ciu Ukraińców - matek i dzieci uciekających przed okropnościami wojny, a to nie będzie ostatni autobus ” - powiedział burmistrz miasta Andrejs Elksnińsz w swoim przemówienie do zgromadzonych. Dzisiaj już wiemy, iż te rodziny już dotarły do Daugavpils, gdzie znaleźli dach nad głową i opiekę.

Podczas przedsięwzięcia zabrzmiały hasła "Chwała Ukrainie!" i „NIE - dla wojny!”.

Akcje wsparcia odbyły się również w Rydze, Krasławiu oraz w wielu innych miastach Łotwy.