Bałtyckie tourne Cappella Corale Varsaviana

Bałtyckie tourne Cappella Corale Varsaviana

Początek października w największych miastach Łotwy i Litwy uświetniły koncerty wspaniałego chóru Cappella Corale Varsaviana.  W ramach swego tourne 2 października chór wystąpił w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Rydze, 3 października w kościele pod wezwaniem Serca Jezusowego w Dyneburgu, 5 października w kościele św. Franciszka i św. Bernarda w Wilnie, a 6 października w Kowieńskiej Filharmonii Państwowej. 

Miłośnicy polskiej muzyki mogli nasycić się pieśniami religijnymi i innymi utworami w fantastycznym wykonaniu chóru Cappella Corale Varsaviana. Słuchacze nie żałowali swego wyboru, bowiem muzyka była czysta, podniosła i napełniała pokojem oraz radością. W programie koncertów znalazły się utwory Mikołaja Gomółki, Wacława z Szamotuł, Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Bartosza Kowalskiego, Juliusza Łuciuka, Feliksa Nowowiejskiego, czy Henryka Mikołaja Góreckiego. Koncert składał się z dwóch części. W części pierwszej oprócz utworów kompozytorów polskich znalazła się również łotewska piosenka „Pūt, vējiņi” w aranżacji Jurjānu Andrejsa, a w drugiej części „Psalm Davida” litewskiego kompozytora Vidmanasa Bartulisa.

Cappella Corale Varsaviana to profesjonalny chór, zrzeszający zawodowych wokalistów i muzyków. Powstał w 2007 r. Jego dyrygentem jest Roman Rewakowicz. Skupia on miłośników muzyki chóralnej różnych epok i okresów historycznych, a członkowie chóru to głównie zawodowi muzycy – absolwenci i studenci różnych wydziałów wyższych uczelni muzycznych Polski. Zespół ma na swoim koncie udział w licznych nagraniach muzyki do filmów produkowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zamykając oczy w trakcie koncertu można było przenieść się do średniowiecznych kościołów i zamków, wyobrazić sobie niesamowicie wzruszające wykonanie utworów w okresie tuż po ich powstaniu. Każdy głos, każdy ton, każda nuta wykonana przez chórzystów miała swoje uzasadnienie i napełniała słuchaczy poczuciem wspaniałego łączenia się z Bogiem poprzez pieśni religijne.

Organizatorem koncertów buła fundacja ProMusicaViva, a projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz miasto stołeczne Warszawa.