Członkowie dyneburskiego UTW zwiedzają Semigalię

Członkowie dyneburskiego UTW zwiedzają Semigalię

W Dyneburgu prężnie działa Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a jego członkowie kilka razy do roku organizują wycieczki krajoznawcze. Tym razem zasłużeni działacze „Promienia” udali się do miejscowości Eglaine w Semigalii

Eglaine czyli Jałówka znajduje się po lewej stronie Dźwiny, czterdzieści kilometrów od Dyneburga pomiędzy Iłłuksztą a Suboczem). Pierwszym punktem było Muzeum Gothardsa Stendersa – postaci bardzo ważnej dla historii Łotwy. Gothards Friedrihs Stenders urodził się 27 sierpnia 1714 r. w Jałówce. Jego ojciec był miłośnikiem języków, szczególnie łaciny i zaszczepił tę miłość również synowi. Chociaż Stenders z pochodzenia był Niemcem, pokochał język łotewski, nauczył się, poznał go i w drugiej połowie XVIII w. stworzył łotewski alfabet oraz wydał pierwszy ilustrowany elementarz języka łotewskiego. Przez całe życie dużo pracował, pisał, tłumaczył i wniósł nieoceniony wkład w rozwój oświaty na terenach jeszcze nieistniejącej wtedy Łotwy. Stary Stenders zmarł 17 maja 1796 r.

Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Starożytnego Sprzętu Rolniczego. Tutaj uczestnicy wyprawy zobaczyli stare maszyny, o których ludzi współcześni wiedzą bardzo mało albo nic. Jeszcze jednym interesującym obiektem w tym budynku jest Muzeum Pałacu Tyzenhauzów-Przeździeckach. Właśnie polski ród hrabiów Tyzenhauzów-Przeździeckich kilkaset lat temu panował na tych terenach. Pałace Tyzenhauzów w doskonałym stanie zachowały na Litwie w Rokiszkach i w Postawach na obecnej Białorusi. Tutaj w Jałówce pałac nie zachował się – został zniszczony sto lat temu w czasie I Wojny Światowej, kiedy na tych terenach toczyły się zacięte walki z użyciem ciężkiej artylerii.

Dalej grupa udała się do pobliskiego kościoła luterańskiego w Laši. Murowany kościół na tym miejscu powstał w 1805 roku, odrestaurowany później w roku 1888, następnie – w 2005 roku. Wewnątrz kościoła znajduje się oryginalny ołtarz, ambona i obraz ołtarzowy „Chrystus na krzyżu”, a także barokowe organy zbudowane w 1789 r.

W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki obejrzeli kościół katolicki oraz urokliwy stary cmentarz, gdzie jest pochowany Gothards Stenders. Wycieczka zakończyła się wspólnym posiłkiem oraz poczęstunkiem gospodarzy: Ilgi i Miervaldisa Brodowych.