Dyneburg – miasto od 440 lat

Dyneburg – miasto od 440 lat

Miejscowość Dyneburg założył Zakon Kawalerów Mieczowych, lecz prawa miejskie Dyneburgowi 26 marca 1582 r. nadał król polski Stefan Batory.

Na skromną jubileuszową uroczystość pod pomnik Stefana Batorego, odsłonięty przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę oraz prezydenta Republiki Łotewskiej Raimondsa Vējonisa 28 czerwca 2018 r., przybyli przedstawiciele Zarządu Dyneburskiego Oddziału Związku Polaków na Łotwie, autor pomnika, artysta, rzeźbiarz Romuald Gibowski, oraz zafascynowany miejscowy krajoznawca-historyk Aleksander Siergiejewicz Dmitrijew.  Po krótkim przemówieniu prezesa R. Stankiewicza pod pomnikiem została złożona biało-czerwona wiązanka kwiatów.